О нама

Наши принципи и начела

Самосталност, непристрасност, стручност, савесност, достојност, ефикасност, законитост, јавност рада, поверљивост података и неспојивост су начела предвиђена Законом о извршењу и обезбеђењу која нам омогућавају да на нејефикаснији и најделотворнији начин извршимо наплату односно обезбеђење повериочевог потраживања или остваримо његово неновчано потраживање.

Јелена Виторовић

Радно искуство

Образовање

Семинари и едукације

Соња Лозанић

Радно искуство

Образовање и семинари

Референтна листа 2013.